Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • calculon
 • maywrestler
 • newq
 • Pyranya
 • verdantforce
 • RockYourMind
 • dawit
 • freepdfebook
 • flitterempire
 • unique-entity
 • msmcghee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

5531 e03c 500

artssake:

Bill FitzGibbons

Reposted fromemmy emmy vianiedonaprawienia niedonaprawienia
2082 2da7
Kiedyś to były wakacje, nie to co teraz...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagreywolf greywolf
Reposted fromFlau Flau viaapatia apatia
8937 b9fe 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaapatia apatia
1830 5493
Reposted fromLane Lane vianiedonaprawienia niedonaprawienia
3039 0465
Reposted fromAxBel AxBel vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
3013 2a87 500
Reposted fromsavatage savatage
3032 3e92 500
Reposted fromfungi fungi
3039 4ec0 500
Reposted fromfungi fungi
3069 e4ee
Reposted fromfungi fungi
3070 6652 500
Reposted fromfungi fungi
3071 5184 500
Reposted fromfungi fungi
3072 532c
Reposted fromfungi fungi
Reposted frompsychedelix psychedelix viaRK RK
3098 52fe 500
Reposted fromsavatage savatage
2338 e8fa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAbbaPater AbbaPater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl